Округли сто ПОРЕКЛО И ИСХОД КРИЗА

Row-Old-Books-Cover-Spines-1002423

Округли сто на тему Порекло и исход криза биће одржан у организацији Одбора за економске науке САНУ у сарадњи с Друштвом за привредну историју из Београда 20. априла 2010. године у 10 часова у Кнез Михајловој улици 35, II спрат, сала 2.

УЧЕСНИЦИ И ТЕМЕ

Модератор: Часлав Оцић, дописни члан САНУ

Уводна излагања

1. Смиљана Ђуровић, Антикризни инпут у исходишту Велике економске кризе у Југославији између два светска рата – државна интервенција у привреди
2. Благоје С. Бабић, Главни изазов светској привреди: исцрпљивање „европске врсте развоја“

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
Биљана Стојановић, Прве три банкарске кризе у Србији
Бошко Мијатовић, Економска политика и коњунктура у Југославији 1919-1925.
Момчило Исић, Аграрна криза у Србији
Слободан Вуковић, Међуратне инвестиције у југословенску привреду и хрватско-словеначка пропаганда
Љубодраг Димић, Економска криза у Југославији

ТЕОРИЈСКИ ОСВРТ
Љубомир Маџар, Алтернативни третмани узрочника кризе
Саша Гајић, Теорије кризе – криза модерних теорија
Оскар Ковач, Узроци и могући концепти решавања светске финансијске кризе
Вера Вратуша, Теоријско-методолошке парадигме тумачења кризе 2008. и практичко-политичке стратегије изласка из кризе
Бранка Бујишић, Криза: неолиберална дијагноза и кејнзовска терапија?
Драгана Митровић, Светска економска криза – једно виђење
Божо Стојановић, Повратак економике депресије
Борис Кршев, Историјски усуд капитализма – криза као последица неконтролисаног раста
Мирослав Јовановић, & Исидора Љумовић, Увод у историју кризе, као потребе потрошачког друштва

СВЕТ
Хасиба Хрустић, Порекло криза и актуелна светска економска криза
Ђорђе Попов, Криза и/или ненаучене лекције?
Живота Ђорђевић, Велика сеоба капитала
Рајко Буквић и Часлав Оцић, Финансијализација као узрочник и мултипликатор кризе
Ђорђе Ђукић, Немоћ монетарне политике у условима светске финансијске и економске кризе
Слободан Котлица, Криза и светска трговина
Гојко Рикаловић, Теза о аморалној економији и етичном банкарству
Драгослав Анђелковић, Генеза и последице кризе: геополитички аспект
Горан Николић, Узроци глобалне економске кризе на крају прве деценије 21. века и њене геополитичке последице
Драган Петровић, Од монополарног ка мултиполарном свету – утицај светске кризе на геополитички аспект

ТРАНЗИЦИЈА И СРБИЈА 12
Млађен Ковачевић, Основни узроци тешке економске кризе у Србији
Небојша Катић, Транзиција или ход у месту
Марко Секуловић, Трансформациона криза постсоцијалистичких привреда
Снежана Грк, Ефекти криза у Србији
Слободан Антонић, Неки аспекти савремене кризе
Властимир Вуковић, Актуелна светска економска криза и транзициона рецесија: искуство Србије Александра Смиљанић, Приватизација инфраструктуре уСрбији
Данило Шуковић, Утицај светске економске кризе на привредуСрбије
Милован Митровић, Српско друштво – криза, сукоби, разарање
Дејан Мировић, Правни и економски аспекти кризе у Србији у контексту закључивања Споразума о стабилизацији и придруживању с ЕУ
Божидар Михајловић, Глобализација и Србија
Здравко Шолак, Економски проблеми у здравственом систему и здравствена заштита становништва у периоду постсоцијалистичког преображаја

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply