Пуштен je у рад нови сајт Друштва

oldbooks

Добродошли на нови сајт Друштва за привредну историју Србије.

Друштво је основано 17. јуна 2008. године са циљевима ширења интересовања за изучавање привредне историје, окупљањем и подстицањем истраживача за бављење привредном историјом, организовањем пригодних и јубиларних манифестација, доделом годишњег признања Коста Цукић најбољим младим истраживачима у области привредно-историјских истраживања, бригом о научном наслеђу у овој области као и повезивањем и сарадњом са осталим сродним друштвима у земљи и иностранству.

Друштво подстиче и координира активности својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака у сагласности с Уставом, законом и Статутом Друштва.

Чланови Друштва могу бити редовни и почасни. Редовни члан може бити сваки пунолетни грађанин, који прихвата циљеве и Статут Друштва, показује за њих трајни интерес и спреман је да се активно заложи за њихово остварење. Редовним чланом Друштва се постаје потписивањем приступнице и уписом у регистар чланова Друштва. Сваки члан Друштва добија чланску карту и дужан је да плаћа
чланарину.

За почасне чланове могу бити бирани појединци с посебним заслугама за остварење циљева Друштва. Почасни чланови се бирају и проглашавају на Скупштини Друштва, на предлог Главног одбора или најмање пет чланова Друштва. Почасни чланови се ослобађају плаћања чланарине.

Страни држављани могу бити чланови Друштва, под условима предвиђеним овим Статутом и према важећим законским прописима.

Члан Друштва има право да:
- бира и буде биран у органе и друга тела Друштва;
- буде информисан о раду Друштва;
- буде информисан о материјално-финансијском пословању Друштва;
- даје предлоге и примедбе на рад органа и тела Друштва.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply